Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili organa ve çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan bir yaklaşımla yapmaktır. Açık cerrahi yöntemlere kıyasla, minimal invaziv cerrahi yöntemlerle ameliyat edilen hastalarda daha az ağrı ve daha az kan kaybı olur. Bununla birlikte, hastanın vücudunda ortaya çıkan travma daha az olur ve iyileşme süreci ve hastanede kalış süresi kısalır. Ayrıca, ameliyata bağlı yara izleri daha küçük olur.
Robotik cerrahi veya diğer adıyla bilgisayar destekli cerrahi tanımlaması, cerrahi prosedürlere yardımcı olmak için en gelişmiş robotik sistemlerin kullanıldığı teknolojik gelişmeler için kullanılmaktadır. Bugüne kadar en gelişmiş robotik cerrahi sistemi olan Da Vinci Si cerrahi sistemi ile, 3-boyutlu stereoskopik yüksek çözünürlüklü görüntü , 4. robotik kol, diyagnostik görüntülerin robota entegrasyonu, suprafizyolojik hareket sağlayabilen robotik el aletleri ve robotik kolların kalibrasyonu gibi özellikler neticesinde minimal invaziv cerrahi prosedürler çok etkin ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.
Bütün bunların neticesinde, cerrahın ameliyat ettiği bölgeyi yakından, 3 boyutlu ve en ince ayrıntısına girerek görebilmesi ile küçük sinir ve damarları ve dokuları ayırt edebilmesi ve gereğinde koruması, açık cerrahide cerrah elinin ve el aletlerin giremeyeceği ya da çevreye zarar verebileceği durumlarda bile adeta yapay bir el gibi çalışan robotik aletler, cerrah elinin dışarıdaki hareketlerini birebir hassasiyetle içeriye aktarmakta ve deneyimli bir robotik cerrah varlığında, ameliyatı adeta mükemmelleştirmektedir.
Bu anlamda, Dünya’da en ön plana çıkan ürolojik cerrahi prosedürler, robotik yöntemle tümörlü böbrek dokusunun alınması (robotik parsiyel nefrektomi), böbrek çıkım darlılarının düzeltilmesi (robotik pyeloplasti) ve prostat kanseri için robotik yöntemle prostat bezinin alınması (robotik radikal prostatektomi) ameliyatlarıdır. Geçtiğimiz yıl, ABD’de prostat kanseri ameliyatları için %90 hastada robotik yöntem, %10 hastada ise geleneksel açık yöntem tercih edilmiştir. Yakın gelecekte, diğer ürolojik cerrahi prosedürler için benzer bir trend beklenmektedir.