ROBOTLA PROSTAT AMELİYATI

Robot ile prostat ameliyatı olmanın avantajları nelerdir?
Robotik prostat cerrahisi hastalara daha az kan kaybı, daha az yara izi, daha kısa hastanede kalış süresi vaat etmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası idrar kaçırma ve sertleşmeye dair sonuçların da çok iyi olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Ameliyattan sonra kaç gün sondalı kalmak gerekmektedir?
Hastanın genel durumu, hastanın ve prostatının özelliği ve ameliyatın gidişine göre değişmekle birlikte ortalama 7-8 gün içinde sonda alınmaktadır.

Dren (karın bölgesinden çıkan hortum) ameliyattan kaç gün sonra alınabilir?
Yine hasta ve ameliyatın niteliklerine göre değişmekle birlikte ameliyattan sonra ortalama 1-3 gün içinde dren alınır. Özel durumlarda süre uzayabilir.

Ameliyattan sonra dikişler ne zaman alınır?
Robotik prostat cerrahisi sonrası, genellikle, kendiliğinden eriyen dikiş kullanılır, hastanın dikişlerini aldırmasına gerek yoktur.

Ameliyattan kaç gün sonra duş alınabilir?
Yara yerleri için özel su geçirmez bantlar kullanılırsa hasta taburcu olur olmaz duş alabilir.

Sonda duş almaya engel midir?
Hayır, hastalar sonda ile duş alabilir.

Ameliyattan sonrası kontroller nasıl yapılır, süreç nasıl işler?
Hasta taburcu olduktan sonra hekimine alınan parçanın/organın patoloji sonucu ve gerektiği durumlarda kan sonuçları ile başvurur. İzlemin ne şekilde olacağı patoloji sonucunun ameliyatı yapan hekim tarafınca incelenmesinden sonra belirlenir.


ÜRETEROSKOPİ AMELİYATI (KAPALI ÜRETER TAŞI AMELİYATI)

Taşım alındı mı?
Üreteroskopi ameliyatında eğer taşınızın büyüklüğü üreter dediğimiz idrar kanalından çıkarılacak büyüklükte ise taşınız uygun aletlerle çıkarılmakta ve size verilmektedir. Ancak çoğu taş, çıkarılma işlemi için uygun olmayıp lazer ile milimetrik parçalara parçalanmaktadır.
Bu parçalar, idrar kanalınızdan dökülmektedir. Ameliyattan sonra da bu parçaları bir süre düşürmeye devam edebilirsiniz.

Sonda ne zaman çıkar?
Sonda, genellikle ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde çıkartılır.

Ne zaman taburcu olabilirim?
Taburculuk işlemi, genellikle, ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde olmaktadır. Sürenin belirlenmesi ameliyatınızın gidişatına ve sizin genel ve sosyal durumunuza göre belirlenir.

Ne zaman kontrole gelmeliyim?
Kontrol süreniz ameliyatınızın gidişatına göre belirlenecektir. Üreteroskopi ameliyatında eğer idrar kanalınıza üreteral bir stent takılmışsa 1 ile 4 hafta arasında bir sürede kontrol filminizle birlikte kontrole çağrılacaksınız. Stent takılmayan hastalar ise yaklaşık 1 ay sonra kontrol
filmiyle kontrole çağrılırlar.

Dikkat etmem gereken özel durumlar nelerdir?
Hastalarımızın taş parçalarını kolay düşürmeleri için günlük ortalama 3 litre su içmeleri önerilmektedir. Operasyon esnasında stent tatbiki yapılan hastalarımızda idrarda kanama, sık idrar hissi, yan ağrısı gibi geçici şikayetler rahatsız edici olabilir. Bu şikayetler, genellikle, stent alındıktan sonra ortadan kalkacaktır. Şikayetleri şiddetli olan hastalarımızın kontrol zamanından önce bize başvurmaları önerilmektedir.


KAPALI PROSTAT AMELİYATI (TUR-P)

Kapalı (endoskopik) yöntemle prostat ameliyatı hangi prostat hastalıklarında tercih edilir?
Yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesi (BPH) başta olmak üzere selim gidişli hastalıklarda kapalı (endoskopik) yöntemle ameliyat tercih edilir.

Ameliyattan sonra kaç gün sondalı kalmak gerekmektedir?
Klasik olarak hastaların 2-3 gün sondalı kalması gerekmektedir.

Ameliyattan kaç gün sonra duş alınabilir?
Herhangi bir kesi veya dikiş olmadığı için hastalar taburculuk sonrası duş alabilirler.

Sonda duş almaya engel midir?
Hayır, hastalar sonda ile duş alabilir.

TUR ameliyatından sonra nelere dikkat etmek gerekmektedir?
Hastaların 1 ay süre boyunca bol su içmesi, sert zemine oturmaması ve zorlayıcı/ıkınmaya sebebiyet verecek hareketlerden kaçınması (kabızlık problemi vb.) gerekmektedir.


KAPALI MESANE AMELİYATI (TUR-M)

Kapalı (endoskopik) yöntemle mesane ameliyatı (TUR-M) hangi hastalıklarda yapılmaktadır?
TUR-M ameliyatı yaygın olarak mesane tümörünün tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca inflamatuar hastalıkların (sistit gibi) tanısı için de kullanılabilmektedir.

Sonda ne zaman alınır?
Sondanın alınma süresi ameliyatın durumuna göre değişmektedir. Genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içerisinde sonda alınmaktadır.

Ne zaman taburcu olabilirim?
Ortalama 1 ile 2 gün arasında taburcu olabilirsiniz.

Tümör sebebiyle yapılan kapalı mesane ameliyatı tedavi edici midir?
TUR işlemi mesanenin kas tabakasına geçmeyen mesane tümörlerinde kullanılan tedavi biçimidir. Ancak bu hastalığın doğası gereği nüks riski söz konusudur. Bu nedenle, uzun süreli takip gerekmektedir.

Takipler hangi sıklıkta yapılmaktadır?
Klasik olarak TUR işlemi sonrası, eğer hastalık kas tabakasına geçmemiş ise, 3 aylık kontrol endoskopiler yapılmaktadır. Uzun dönem nüks görülmemesi halinde süre önce 6 aya sonrasında da 1 yıla çıkarılabilir.

Hastalık için TUR işlemi harici ek tedavi verilmesi gerekmekte midir?
Hastanın durumu ve kazınan parçanın patoloji sonucuna göre mesane içi kemoterapi (ilaç tedavisi) birçok hastaya önerilmektedir.

Eğer hastalık kas tabakasına geçer ise nasıl bir tedavi önerilmektedir?
Klasik olarak kas tabakasına geçen mesane tümörlerinde mesanenin komple alınması ve barsaklardan yeni mesane yapılması işlemi önerilir, ancak hastanın genel durumuna göre radyoterapi ve kemoterapi seçeneği veya cerrahi prosedürde farklılıklar yapılabilmektedir.

Dikkat etmem gereken şeyler nelerdir?
Dikkat etmeniz gereken en önemli şey sigaradır. Eğer sigara kullanıyorsanız kesinlikle bırakmanız gerekmektedir.

Diyet yapmalı mıyım?
Hayır, özel bir diyet gerekmez.


PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI)

Ameliyatta ne kadar büyüklükte bir kesi kullanılmaktadır?
Ameliyat sırttaki yaklaşık 1cm’lik bir delikten yapılmaktadır.

Ameliyat sonrası ne kadar hastanede kalınması gerekmektedir?
Ameliyattan sonra ortalama 2-3 gün hastanede kalınmaktadır.

Ameliyat sonrası sonda ve sırttaki tüp ne zaman alınmaktadır?
Genel olarak hastaların sondası ertesi gün, sırttaki tüpleri ise çekilen kontrol filminde problem saptanmaz ise ameliyattan sonraki 2. veya 3.gün alınmaktadır.

Ameliyat sonrası taş hastalığı tekrarlar mı?
Böbrek taşı oluşumunda bir çok faktör rol oynamaktadır. Bu sebeple hastaların bir bölümünde metabolik veya anatomik sebeplerden veya beslenme/iklim gibi nispeten kontrol edilebilir faktörlerden tekrar taş oluşabilir.