Endoskopik Cerrahi

Endoskopik cerrahi (diğer adıyla kapalı ameliyatlar), küçük kesiler (yaklaşık 1 cm’lik) veya vücudun doğal girişleri (idrar kanalı, göbek deliği vs.) kullanılarak çeşitli hastalıkların tanısının ve tedavisinin yapıldığı cerrahi girişimlerin genel ismidir. Üroloji alanında en çok kullanılan endoskopik cerrahi yöntemler: sistoskopi, transüretral rezeksiyon (TUR), rijid veya fleksibl üreteroskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi (PNL) prosedürleridir. Bununla birlikte, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleri ise sofistike endoskopik cerrahi metodları olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemler, sıklıkla üriner sistem taş hastalığı (böbrek taşı, üreter taşı), iyi huylu prostat büyümesi ve ürolojik kanserlerin (prostat, böbrek ve mesane kanseri) tanı ve cerrahi tedavisinde kullanılır. Minimal invaziv cerrahi, endoskopik cerrahi için son zamanlarda kullanılan diğer bir tanımlamadır. Burada amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda ve çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan ve etkin bir yaklaşımla yapmaktır. Minimal invaziv cerrahi sırasında, cerrahi prosedürler,vücut içine gönderilen bir endoskop, bir kamera sistemi, bir ışık sistemi ve son derece gelişmiş enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası, hastanın sağlığına daha kısa sürede kavuşması ve günlük yaşantısına ve işine daha kısa sürede dönebilmesi, hastanede kalış süresinde kısalma, ameliyat sırasında ve sonrasında daha az ağrı hissetmesi, ameliyat sırasında daha az kan kaybı olması, enfeksiyon riskinde azalma ve kozmetik açıdan daha memnun edici sonuçlar minimal invaziv cerrahinin en önemli avantajlarıdır.

Avrupa Üroteknoloji Eksper Grubu