17 Ekim 2020 HOLEP (LAZER İLE PROSTAT AMELİYATI)

HOLEP (LAZER İLE PROSTAT AMELİYATI)

HoLEP nedir?

HoLEP, “Holmium Lazer ile Prostat Enüekleasyonu” işleminin kısa adıdır. Yaşa bağlı iyi huylu prostat büyümesinde (diğer adıyla Benign Prostat Hiperplazisi – BPH) kullanılan bir tedavi şeklidir.

HoLEP nasıl uygulanır?

İşlem tamamen kapalı (endoskopik) yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Kamera ve kameranın ucuna takılan aparatlar vasıtası ile idrar kanalı ağzından girilir. Prostatın büyüyen kısmı, prostatın kapsülünden sıyrılarak blok halinde çıkarılır ve mesane içine atılır. Yapılan işlemi portakalın içini kabuğundan tamamen ayırmak ve geride sadece kabuğunu bırakmaya benzetebiliriz. Mesane içine blok halinde atılan büyümüş prostat rahatça çıkarılabilsin diye rendeleme işlemine benzetebileceğimiz morselasyon denilen bir ikinci işlem yapılmaktadır. Sonrasında ameliyat sonlandırılır. HoLEP ameliyatında hastaya herhangi bir kesi yapılmaz, işlem esnasında ve sonrasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

HoLEP işlemi sonrasında hastayı neler beklemektedir?

HoLEP işlemi sonrasında klasik yöntemlerde olduğu gibi hastaya sonda takılmaktadır ve ameliyat sonrası hasta bir müddet sondalı izlenmektedir. Ancak HoLEP işleminde sonda klasik yöntemlere göre ortalama 18-24 saat daha erken alınır. Hastalar ortalama sadece 1-2 gün sonda ile kalırlar.

HoLEP ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Klasik kapalı prostat ameliyatı yöntemlerinde prostatın iç dokusu kabuğundan parça parça kazınır. Buna bağlı olarak geride prostat dokusunun kalma riski bulunmaktadır. Bu da uzun vadede hastalığın nüks etme riskini ve hatta bazı hastalarda kısa-orta vadede işeme problemlerini beraberinde getirebilir. HoLEp de ise herhangi bir kazıma işlemi yapılmadan prostatın iç dokusu tamamen prostatın kapsülünden ayrılır. Klasik kapalı yöntemlerde büyük prostatlarda işlem çok uzun sürmektedir. Hatta prostat belirli bir büyüklükten fazla ise kapalı ameliyat gerçekleştirilmesi önerilmez ve açık ameliyat yapılır. HoLEP de ise büyüklük sınırı yoktur. Aşırı büyümüş prostatlara dahi uygulanabilir. Klasik kapalı yöntemler genelde daha çok kan kaybına sebebiyet verir. Özellikle kan sulandırıcı kullanan ve kanama bozukluğu olan hastalarda her zaman güvenle yapılması mümkün olamayabilmektedir. Ancak HoLEP daha az kan kaybı ile yapılabilme şansı olan bir ameliyat metodudur.