16 Ekim 2020 Füzyon (Akıllı) Prostat Biyopsisi

Füzyon (Akıllı) Prostat Biyopsisi

Prostat MR füzyon biyopsi nedir?

Prostat MR füzyon biyopsi prostat kanserinin erken tanısını sağlayan bir yöntemdir.

Neden yapılır?

Prostat kanseri tanısında klasik biyopsi yönteminden kaynaklanan hataların ve gecikmenin önüne geçilerek daha erken dönemde tanı konulması ve bu sayede uygulanacak tedavinin daha başarılı olması amacıyla yapılır.

Kimlere yapılmalıdır?

Kanda bakılan prostat spesifik antijen (PSA) değeri normalden yüksek olan ve ilk kez biyopsi planlanan hastalarda önerilmektedir. Ayrıca, daha önce yapılan prostat biyopsi sonucu “temiz” gelmesine karşın, prostat kanseri şüphesi devam eden hastalarda mutlaka MR füzyon biyopsi uygulanmalıdır.

Daha önceden biyopsi yapılmış olup sonucu temiz gelenlerde neden önemlidir?

Yapılan araştırmalar, daha önce yapılmış olan biyopsi sonucu temiz gelmiş olan her dört kişiden birinde 20 yıl içinde prostat kanseri saptandığını göstermiştir. Yine, klasik prostat biyopsisi sonucu temiz gelen her üç hastanın biri 5 yıl içinde tekrar biyopsiye gitmek zorunda kalmakta bunların %40’ında tümör tespit edilmektedir. Bu nedenle daha önce yapılmış olan biyopsi sonucu temiz gelmasine karşın prostat kanseri şüphesinin devam eden kimselerde tanıda gecikmenin önlenebilmesi için mutlaka MR füzyon biyopsi yapılmalıdır.

Nasıl yapılır?

MR füzyon biyopsi, akıllı biyopsi robotu ve gelişmiş bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi yöntemidir

İlk olarak, prostat bezinin uygun nitelikteki cihazlarla MR’ı çekildikten sonra görüntülerde kanser yönünden şüpheli alanlar özel bir bilgisayar yazılımıyla belirlenerek işaretlenir.

MR görüntüleri makattan (transrektal) ultrason eşliğinde yapılacak biyopsiden önce “füzyon cihazı”na elektronik olarak gönderilir, aynı cihazda üç boyutlu hale dönüştürüldükten sonra ultrason görüntüleriyle üst üste getirilerek “füzyon”, yani “birleştirme/çakıştırma” işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla, işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine yarı otomatik olarak yönlendirilip daha önceden belirlenen hedeflerden parça alma işlemi yapılır. Böylece, prostat bezinde kanser şüphesi olan odaklara ileri teknoloji yardımıyla “nokta atışı” yapılarak yüksek doğruluk ve hassasiyetle tanı konulur.

Klasik prostat biyopsisine göre üstünlükleri nelerdir?

MR füzyon biyopsi ile şüpheli doku tam olarak hedeflenebildiği için, klasik biyopsiye göre daha kolay ve doğru tanı konulmaktadır. Klasik biyopside sadece %70 civarında olan kanser yakalama başarısı, MR füzyon biyopsiyle %100’e yakındır. Bir başka ifadeyle, klasik yöntemle yapılan prostat biyopsisinde prostat kanserlerinin %30’u maalesef atlanmaktadır; bu oran iyi yapılan bir MR füzyon biyopside sadece %1-2 civarındadır. Çünkü; klasik biyopside prostat bezinden körlemesine çok sayıda parça alınarak kanser yakalanmaya çalışılırken MR füzyon biyopside doğrudan kanser şüphesi olan odaklara ileri teknoloji yardımıyla nokta atışı yapılarak parça alınmaktadır.

Başka hangi avantajları vardır?

  • Gereksiz biyopsi tekrarlarını önler.
  • Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
  • Klinik olarak önemli olmayan kanserlere daha az oranda tanı konulması sayesinde, bu hastalara gereksiz tedavilerin uygulanmasının önüne geçilir.
  • Biyopsi yapılan yerlerin koordinatları belirlenerek cihazın hafızasına alınabilir. Bu sayede, daha önce biyopsi alınmış yerlerden tekrar biyopsi alabilme imkanı olur. Bu durum, aktif gözlem adı verilen takip protokolünde bulunan hastalarda çok yararlıdır.
  • Klasik biyopsi sırasında ultrasonla görüntülenemediği için prostat bezinin teknik olarak parça alınması zor olan bölgelerine biyopsi yapılmasını sağlar

Biyopsi öncesinde herhangi bir hazırlık gerekli midir?

İşlem öncesinde, enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir

İşlem sırasında ağrı olur mu?

Damardan ilaç verilerek yapılan aneztezi (sedasyon) sayesinde işlem sırasında ağrı hissedilmez.

İşlem ne kadar sürüyor?

Ortalama işlem süresi 15-25 dk arasındadır.

Hastanede kalmak gerekir mi?

Hasta biyopsi işleminden yaklaşık 2 saat sonra taburcu edilir.