15 Ekim 2020 HIFU SİSTEMİ

HIFU SİSTEMİ

FDA onaylı fokal HIFU sistemi olan Sonablate, Biplane HIFU probu sayesinde farklı uzaklıklarda odakların ablasyonunda başarı ile kullanılmaktadır. Her odağın realtime görüntüleme altında ablasyonu yapılırken sistem valide edilmiş TCM (Tissue Change Monitoring) özelliği ile gereken enerjinin alındığını veya daha fazla enerji gereksinimini kullanıcıya bildirerek %100 güvenli tedavi sağlamaktadır.

Sistem ile tedavi edilmiş 2000 üzerinde kayıtlı vakasının 14 yıla uzanan klinik verileri bulunmaktadır. Çalışmalar Mark Emberton tarafından çok merkezli olarak takip edilmektedir.

Sonablate sistemi, odaklanmış ultrason kullanılarak, hassas ve odaklanmış ablatif enerji sağlayan minimal invaziv robotik bir cihazdır.

Sonablate probu hastanın rektumuna göre pozisyonlanır. Tedavi eden hekim, özelleştirilmiş ablasyon planını haritalandırır. Özel lezyonlar (pirinç tohumu şeklinde) oluşturarak HIFU başlatılır. 

Avantajları ve Özellikleri:

  • Minimal İnvaziv
  • Gerçek zamanlı görüntüleme
  • Sonafuse (HIFU Füzyon Platformu)
  • TCM (Doku Değişimi İzleme)
  • Hasta Güvenliği
  • Radyasyondan arındırılmış