İletişim

Muayenehane adresimiz: Lider Centrio Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak No: 6, Kat: 2, Daire: 14, Bayraklı-İZMİR

Basında Biz

Prof. Dr. Burak Turna

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Endoskopik Cerrahi

Endoskopik cerrahi (diğer adıyla kapalı ameliyatlar), küçük kesiler (yaklaşık 1 cm’lik) veya vücudun doğal girişleri (idrar kanalı, göbek deliği vs.) …

Prof. Dr. Burak Turna

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi özelleşmiş bir minimal invaziv cerrahi tekniktir. Dünyada üroloji alanında 20 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Geleneksel açık cerrahide, …

Basında Biz

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili …

Read More

Basında Biz

Basında Biz

Prof. Dr. Burak Turna

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi, sofistike bir minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerde amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda,ilgili organa ve çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan bir yaklaşımla yapmaktır. Açık cerrahi yöntemlere kıyasla, minimal invaziv cerrahi yöntemlerle ameliyat edilen hastalarda daha az ağrı ve daha az kan kaybı olur. Bununla birlikte, hastanın vücudunda ortaya çıkan travma daha az olur ve iyileşme süreci ve hastanede kalış süresi kısalır. Ayrıca, ameliyata bağlı yara izleri daha küçük olur. Robotik cerrahi veya diğer adıyla bilgisayar destekli cerrahi tanımlaması, cerrahi prosedürlere yardımcı olmak için en gelişmiş robotik sistemlerin kullanıldığı teknolojik gelişmeler için kullanılmaktadır. Bugüne kadar en gelişmiş robotik cerrahi sistemi olan Da Vinci Si cerrahi sistemi ile, 3-boyutlu stereoskopik yüksek çözünürlüklü görüntü , 4. robotik kol, diyagnostik görüntülerin robota entegrasyonu, suprafizyolojik hareket sağlayabilen robotik el aletleri ve robotik kolların kalibrasyonu gibi özellikler neticesinde minimal invaziv cerrahi prosedürler çok etkin ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bütün bunların neticesinde, cerrahın ameliyat ettiği bölgeyi yakından, 3 boyutlu ve en ince ayrıntısına girerek görebilmesi ile küçük sinir ve damarları ve dokuları ayırt edebilmesi ve gereğinde koruması, açık cerrahide cerrah elinin ve el aletlerin giremeyeceği ya da çevreye zarar verebileceği durumlarda bile adeta yapay bir el gibi çalışan robotik aletler, cerrah elinin dışarıdaki hareketlerini birebir hassasiyetle içeriye aktarmakta ve deneyimli bir robotik cerrah varlığında, ameliyatı adeta mükemmelleştirmektedir. Bu anlamda, Dünya’da en ön plana çıkan ürolojik cerrahi prosedürler, robotik yöntemle tümörlü böbrek dokusunun alınması (robotik parsiyel nefrektomi), böbrek çıkım darlılarının düzeltilmesi (robotik pyeloplasti) ve prostat kanseri için robotik yöntemle prostat bezinin alınması (robotik radikal prostatektomi) ameliyatlarıdır. Geçtiğimiz yıl, ABD’de prostat kanseri ameliyatları için %90 hastada robotik yöntem, %10 hastada ise geleneksel açık yöntem tercih edilmiştir. Yakın gelecekte, diğer ürolojik cerrahi prosedürler için benzer bir trend beklenmektedir.

Endoskopik Cerrahi

Endoskopik cerrahi (diğer adıyla kapalı ameliyatlar), küçük kesiler (yaklaşık 1 cm’lik) veya vücudun doğal girişleri (idrar kanalı, göbek deliği vs.) kullanılarak çeşitli hastalıkların tanısının ve tedavisinin yapıldığı cerrahi girişimlerin genel ismidir. Üroloji alanında en çok kullanılan endoskopik cerrahi yöntemler: sistoskopi, transüretral rezeksiyon (TUR), rijid veya fleksibl üreteroskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi (PNL) prosedürleridir. Bununla birlikte, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleri ise sofistike endoskopik cerrahi metodları olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemler, sıklıkla üriner sistem taş hastalığı (böbrek taşı, üreter taşı), iyi huylu prostat büyümesi ve ürolojik kanserlerin (prostat, böbrek ve mesane kanseri) tanı ve cerrahi tedavisinde kullanılır. Minimal invaziv cerrahi, endoskopik cerrahi için son zamanlarda kullanılan diğer bir tanımlamadır. Burada amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahi tedaviyi vücuda ve çevre dokulara en az zarar vererek ve mümkün olduğunca organları koruyan ve etkin bir yaklaşımla yapmaktır. Minimal invaziv cerrahi sırasında, cerrahi prosedürler,vücut içine gönderilen bir endoskop, bir kamera sistemi, bir ışık sistemi ve son derece gelişmiş enstrümanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası, hastanın sağlığına daha kısa sürede kavuşması ve günlük yaşantısına ve işine daha kısa sürede dönebilmesi, hastanede kalış süresinde kısalma, ameliyat sırasında ve sonrasında daha az ağrı hissetmesi, ameliyat sırasında daha az kan kaybı olması, enfeksiyon riskinde azalma ve kozmetik açıdan daha memnun edici sonuçlar minimal invaziv cerrahinin en önemli avantajlarıdır.

Prof. Dr. Burak Turna

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi özelleşmiş bir minimal invaziv cerrahi tekniktir. Dünyada üroloji alanında 20 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Geleneksel açık cerrahide, cerrah, karın içerisinde ameliyat edeceği organa veya bölgeye ulaşabilmek için büyük bir ameliyat kesisi yaparken, laparokopik cerrahide çok küçük kesiler kullanılır. Bu açılan küçük kesilerden trokar denilen küçük enstrümanlar ile karın içerisine ulaşılır. Bu trokarlardan vücut içine gönderilen kamera ve özelleşmiş yüksek teknolojik enstrümanlar ile gerekli cerrahi prosedürler etkin ve güvenli bir şekilde yapılır. Özellikler, son 10 yılda popüler etkin ve güvenli bir şekilde yapılır. Özellikle son 10 yılda popüler olan robotik cerrahi, laparoskopik cerrahinin en gelişmiş halidir. Hastanın karın boşluğuna küçük kesilerden (yaklaşık 1cm’lik) giren bir kamera ve çeşitli cerrahi enstrümanlar ile açık cerrahi prensiplerine uygun olarak ameliyatlar yapılmakta ve hastanın karnında büyük bir ameliyat yarası olmamakta, ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır. Bununla birlikte hastalarda kan kaybı ve enfeksiyon riski daha az olmakta ve kozmetik sonuçlar hastayı çok tatmin etmektedir. Günümüzde sağladığı avantajlar nedeniyle gelişmiş merkezlerde bir çok ürolojik cerrahi prosedür için laparoskopik cerrahi standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda, en ön plana çıkan ürolojik cerrahi prosedürler, işlevini yitirmiş böbreğin laparoskopik teknikle alınması, iyi veya kötü huylu böbrek tümörü için böbreğin tamamının veya bir kısmının alınması (laparokopik nefrektomi, laparoskopik parsiyel nefrektomi) ile laparoskopik olarak böbrek çıkım darlıklarının düzeltilmesi (laparoskopik pyeloplasti) ve laparoskopik olarak böbreküstü bezinin alınması (laparoskopik adrenalektomi) ameliyatlarıdır.

Prof. Dr. Burak Turna

Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (Perkütan Nefrolitotomi)

Ameliyatta ne kadar büyüklükte bir kesi kullanılmaktadır?
Ameliyat sırttaki yaklaşık 1cm’lik bir delikten yapılmaktadır.
Ameliyat sonrası ne kadar hastanede kalınması gerekmektedir?
Ameliyattan sonra ortalama 2-3 gün hastanede kalınmaktadır.
Ameliyat sonrası sonda ve sırttaki tüp ne zaman alınmaktadır?
Genel olarak hastaların sondası ertesi gün, sırttaki tüpleri ise çekilen kontrol filminde problem saptanmaz ise ameliyattan sonraki 2. veya 3.gün alınmaktadır.
Ameliyat sonrası taş hastalığı tekrarlar mı?
Böbrek taşı oluşumunda bir çok faktör rol oynamaktadır. Bu sebeple hastaların bir bölümünde metabolik veya anatomik sebeplerden veya beslenme/iklim gibi nispeten kontrol edilebilir faktörlerden tekrar taş oluşabilir.

Prof. Dr. Burak Turna

Kapalı Mesane Ameliyatı (Tur-M)

Kapalı (endoskopik) yöntemle mesane ameliyatı (TUR-M) hangi hastalıklarda yapılmaktadır?
TUR-M ameliyatı yaygın olarak mesane tümörünün tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca inflamatuar hastalıkların (sistit gibi) tanısı için de kullanılabilmektedir.
Sonda ne zaman alınır?
Sondanın alınma süresi ameliyatın durumuna göre değişmektedir. Genellikle ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içerisinde sonda alınmaktadır.
Ne zaman taburcu olabilirim?
Ortalama 1 ile 2 gün arasında taburcu olabilirsiniz.
Tümör sebebiyle yapılan kapalı mesane ameliyatı tedavi edici midir?
TUR işlemi mesanenin kas tabakasına geçmeyen mesane tümörlerinde kullanılan tedavi biçimidir. Ancak bu hastalığın doğası gereği nüks riski söz konusudur. Bu nedenle, uzun süreli takip gerekmektedir.
Takipler hangi sıklıkta yapılmaktadır?
Klasik olarak TUR işlemi sonrası, eğer hastalık kas tabakasına geçmemiş ise, 3 aylık kontrol endoskopiler yapılmaktadır. Uzun dönem nüks görülmemesi halinde süre önce 6 aya sonrasında da 1 yıla çıkarılabilir.
Hastalık için TUR işlemi harici ek tedavi verilmesi gerekmekte midir?
Hastanın durumu ve kazınan parçanın patoloji sonucuna göre mesane içi kemoterapi (ilaç tedavisi) birçok hastaya önerilmektedir.
Eğer hastalık kas tabakasına geçer ise nasıl bir tedavi önerilmektedir?
Klasik olarak kas tabakasına geçen mesane tümörlerinde mesanenin komple alınması ve barsaklardan yeni mesane yapılması işlemi önerilir, ancak hastanın genel durumuna göre radyoterapi ve kemoterapi seçeneği veya cerrahi prosedürde farklılıklar yapılabilmektedir.
Dikkat etmem gereken şeyler nelerdir?
Dikkat etmeniz gereken en önemli şey sigaradır. Eğer sigara kullanıyorsanız kesinlikle bırakmanız gerekmektedir.
Diyet yapmalı mıyım?
Hayır, özel bir diyet gerekmez.

Robotla Prostat Ameliyatı

ROBOTLA PROSTAT AMELİYATI

Robot ile prostat ameliyatı olmanın avantajları nelerdir?
Robotik prostat cerrahisi hastalara daha az kan kaybı, daha az yara izi, daha kısa hastanede kalış süresi vaat etmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası idrar kaçırma ve sertleşmeye dair sonuçların da çok iyi olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
Ameliyattan sonra kaç gün sondalı kalmak gerekmektedir?
Hastanın genel durumu, hastanın ve prostatının özelliği ve ameliyatın gidişine göre değişmekle birlikte ortalama 7-8 gün içinde sonda alınmaktadır.
Dren (karın bölgesinden çıkan hortum) ameliyattan kaç gün sonra alınabilir?
Yine hasta ve ameliyatın niteliklerine göre değişmekle birlikte ameliyattan sonra ortalama 1-3 gün içinde dren alınır. Özel durumlarda süre uzayabilir.
Ameliyattan sonra dikişler ne zaman alınır?
Robotik prostat cerrahisi sonrası, genellikle, kendiliğinden eriyen dikiş kullanılır, hastanın dikişlerini aldırmasına gerek yoktur.
Ameliyattan kaç gün sonra duş alınabilir?
Yara yerleri için özel su geçirmez bantlar kullanılırsa hasta taburcu olur olmaz duş alabilir.
Sonda duş almaya engel midir?
Hayır, hastalar sonda ile duş alabilir.
Ameliyattan sonrası kontroller nasıl yapılır, süreç nasıl işler?
Hasta taburcu olduktan sonra hekimine alınan parçanın/organın patoloji sonucu ve gerektiği durumlarda kan sonuçları ile başvurur. İzlemin ne şekilde olacağı patoloji sonucunun ameliyatı yapan hekim tarafınca incelenmesinden sonra belirlenir.

Basında Biz